TECHNO GANIVET + COMITATO MARIA LETIZIA VERGA

Bästa kung,
Stort tack för dina framtida affärer. Med varje ny order kommer vi att donera en del till Maria Letizia Verga som stöd till hennes forskning inom barnleukemi. Önskar du att själv ge ett bidrag, vänligen följ länken nedan.
donazione.comitatomarialetiziaverga.it

BANCA PROSSIMA - Filiale 5000 Milano
Conto Corrente n. 100000000502
IBAN: IT 62 E 03359 01600 100000000502
Comitato Maria Letizia Verga Onlus Via Pergolesi 33 – 20900 Monza (MB)

In God we trust!
Techno Ganivet

More infos: http://www.comitatomarialetiziaverga.it