TECHNO GANIVET + COMITATO MARIA LETIZIA VERGA

EGR. els clients,

Techno Ganivet dóna a la caritat part del seu volum de negocis a favor de Maria Comitè Verga Letizia per a l'estudi i tractament de la leucèmia en el nen.
Aquestes són les dades bancàries si vostè creu que hauria d'estar donar de forma independent de qualsevol quantitat de diners per ajudar a aquesta associació sense ànim de lucre.

BANCA PROSSIMA - Filiale 5000 Milano
Conto Corrente n.100000000502
IBAN: IT 62 E 03359 01600 100000000502
intestato a: Comitato Maria Letizia Verga Onlus Via Pergolesi 33 – 20900 Monza (MB)

o amb targeta de crèdit en el lloc
donazione.comitatomarialetiziaverga.it

In God we trust!
Techno Ganivet

Per a més informació: http://www.comitatomarialetiziaverga.it