LINEES DE PRODUCTES

Techno Ganivet ha estudiat les moles per l’esmolat, polit, desbarbat i rectificat, amb resines d’altíssima qualitat que comporten una vida útil de la mola molt més llarga. A més, es va decidir fer les moles amb més espessor del CBN. El resultat és un doble benefici pel nostre client. 

Qualsevol forma i textura d’una mola de CBN poden ser fabricades per encàrrec.