TECHNO GANIVET + KOMITET MARIA LETIZIA VERGA

Szanowni Klienci
Techno Ganivet przeznacza na cele charytatywne część swojego obrotu na rzecz Komitetu Maria Letizia Verga dla celów badań naukowych i leczenia białaczki u dieci.

Przedstawiamy poniżej dane bankowe jeżeli uważacie Państwo, że należy samodzielnie przekazać ewentualne sumy pieniężne na pomoc stowarzyszeniu Onlus.

BANCA PROSSIMA - Filiale 5000 Milano
Conto Corrente n./Rachunek bieżący n. 100000000502
IBAN: IT 62 E 03359 01600 100000000502
z dopiskiem: Comitato Maria Letizia Verga Onlus Via Pergolesi 33 – 20900 Monza (MB)

lub kartą kredytową na stronie
donazione.comitatomarialetiziaverga.it

In God we trust!

Ufamy Bogu!

Techno Ganivet

Więcej informacji: http://www.comitatomarialetiziaverga.it